TAMAN HERBA

Thursday, August 21, 2008

AYAT AL QURAN DAN HADIS YANG BERKAITAN

Allah berfirman...

"Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai
hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi ini jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang
bermacam-macam"

"Makanlah dan gembalakanlah binatang- binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal"
(Toha/20:53-54)

"Dan apabila aku sakit Dialah (Allah) yang menyembuhkan aku" (Asy Syuara':80)

Hadis Rasulullah saw yang bermaksud...

"Bagi setiap penyakit ada ubatnya, maka apabila ubat itu sesuai untuk sesuatu penyakit, ia akan sembuh dengan izin Allah"

Maksud Hadis Qudsi...

"Bersabarlah dalam menghadapi penyakit. Sesungguhnya penyakit itu adalah penghapus kepada dosa-dosa"

Hadis Rasulullah saw yang bermaksud...

"Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menjadikan sesuatu penyakit itu ubat, kerana itu hendaklahlah semua kamu berubat dan janganlah berubat dengan benda yang haram"

No comments: